Andrzej Marek Grabowski

pisarz, twórca programów dla dzieci
Prowadzi spotkania z dziećmi
Przez trzydzieści lat stworzył ponad tysiąc programów dzieci dla Telewizji Polskiej, między innymi Tik-Tak, Ciuchcię, Wyprawy Profesora Ciekawskiego, Budzik. Jest autorem wielu scenariuszy filmowych, kilkuset piosenek i kilkunastu książek, z których Zenek i mrówki oraz Wojna na Pięknym Brzegu zostały wpisane na Złotą Listę Książek dla Dzieci Fundacji „ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom”, a Dziewczynka ze srebrnym zębem otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Kornela Makuszyńskiego.

Opis spotkania

Podczas spotkań z czytelnikami opowiada o swoich książkach i programach, prezentując swoich niektórych bohaterów. Wciąga dzieci do zabawy, której efektem jest wymyślona i zagrana przez małych widzów scenka lalkowa lub krótkie opowiadanie. W trakcie spotkania przewidziano też czas na specjalną konferencję prasową – dzieci mogą zadawać pytania związane z pisaniem książek i piosenek oraz przygotowywaniem programów telewizyjnych.  
Jaki charakter miałoby mieć planowane spotkanie: Moje spotkanie łączy czytanie, opowiadanie, rozmowę, konkursy z prezentacją lalek ( Kulfon, Budzik, Zając Poziomka) Wybrane przez nauczycieli dzieci same tworzą dialog.

Książki